Over ons

Dé #1 van Nederland in (levens)testamenten

Ruim 60 procent van de Nederlanders heeft geen testament. Het aantal mensen dat een levenstestament heeft, ligt nog veel lager. Dat komt door de gedachte dat er niets te verdelen valt, kostenoverwegingen en uitstelgedrag (‘het komt later wel een keer’). Daar komt bij dat de drempel om een notariskantoor binnen te stappen hoog is. Erfrechtplan helpt u hierin.

Onze visie

Erfrechtplan vindt dat (bijna) iedereen een (levens)testament nodig heeft. Daarom geeft Erfrechtplan gratis voorlichting. Dat doen we op een heldere en eenvoudige manier zodat iedereen dit begrijpt. Tijdens de gratis lezingen door heel het land worden mensen geïnformeerd over erfrechtplanning. In een vrijblijvend gesprek aan de keukentafel, via telefoon of videoverbinding wordt vervolgens op een heldere manier ingezoomd op de persoonlijke situatie van de klant.

Onze werkwijze

Dé #1 van Nederland in (Levens)Testamenten.

Schrijf u gratis in voor onze volgende online lezing!

#1 van Nederland in (Levens)Testamenten

83.050 Bezoekers gingen u voor

8,7 Waardering voor onze diensten

01 – Vrijblijvend gesprek

Tijdens een vrijblijvend gesprek bij u thuis aan de keukentafel, via telefoon of videoverbinding informeren wij u over hoe het erfrecht in Nederland geregeld is. We leggen uit wat de gevolgen zijn van het overlijden van u of uw partner, wie de wettige erfgenamen zijn en hoeveel erfbelasting u of uw nabestaande(n) moet(en) betalen na overlijden. Ook leggen we uit wie wel en wie niet een deel van de nalatenschap kan opeisen. Vervolgens bespreken we zaken die voor u en uw erfgenamen van belang zijn om in een testament op te nemen. Ook staan we stil bij de voordelen voor de erfgenamen en wat de gevolgen zijn voor de erfbelasting en de eigen bijdrage in de zorg. Tevens informeren wij u over de voordelen van een levenstestament en van schenken.

Aan het einde van het gesprek zal uw erfrechtspecialist u informeren wat de eventuele kosten zijn als u de stap wilt maken naar de notaris. Deze kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen en specifieke situatie. In onze dienstverlening noemen we altijd een totaalbedrag, inclusief de kosten van de notaris, onze begeleiding, het inschrijven in het centraal testamentenregister en de btw. Zo komt u achteraf dus nooit voor vervelende verrassingen te staan.

Als u voor een vervolg van het eerste gesprek kiest en gebruik wilt maken van de verdere diensten van Erfrechtplan, kunt u het volgende van ons verwachten:

02 – Uw gesprekverslag

Tijdens de afspraak met de notaris worden alle besproken punten nog een keer met u doorlopen. Als er op dat moment toch nog onduidelijkheden voor u zijn, zullen we die wegnemen.

03 – Gesprek bij notaris

Het notariskantoor stelt aan de hand van het gesprek uw conceptaktes op. Deze worden eerst aan Erfrechtplan aangeboden en gecontroleerd op gemaakte afspraken en wensen. Als de aktes voldoen aan uw wensen en persoonlijke situatie, worden deze naar u verzonden. Uw erfrechtspecialist neemt vervolgens na een week contact met u op om te informeren of er nog vragen zijn. Indien u akkoord gaat met de conceptaktes, wordt (in overleg) een tweede afspraak bij de notaris gemaakt om het testament vast te leggen.

04 – Controle conceptaktes

  • U ontvangt van ons een persoonlijk en leesbaar verslag, waarin alle besproken onderdelen voor u zijn uitgeschreven, zodat u dit nog eens rustig kunt nalezen.

  • De erfrechtspecialist neemt contact met u op om te informeren of u naar aanleiding van het verslag nog vragen heeft en geeft aanvullende uitleg als dat nodig is.

  • Wij leggen contact met het notariskantoor en bespreken met de notaris wat voor u belangrijk is. Wij vertalen uw wensen, zodat de notaris weet welk testament voor u nodig is. In overleg met u, maken wij vervolgens een afspraak op het betreffende notariskantoor. Uw erfrechtspecialist is bij deze afspraak aanwezig als u dat prettig vindt.

De tweede afspraak bij de notaris is de formele stap. De notaris heeft op basis van de conceptaktes en eventuele opmerkingen de definitieve aktes opgesteld. U tekent in deze afspraak uw persoonlijke aktes en borgt hiermee dat uw nalatenschap naar uw wensen en afspraken wordt geregeld. U ontvangt vervolgens een exemplaar van uw testament.

05 – Ondertekenen aktes bij notaris