Wat is erfbelasting?

Wat is erfbelasting? Wanneer u een erfenis ontvangt, moet u daar hoogstwaarschijnlijk erfbelasting over betalen. De executeur doet na overlijden aangifte bij de belastingdienst. Hoe hoog de erfbelasting is, hangt af van een paar factoren, zoals de relatie die de erfgenaam met de overleden had en de waarde van de erfenis. Wilt u meer weten…

Lees verder