Wie wordt bedoeld met “eigen kind” voor de erfbelasting?

Wie wordt bedoeld met ‘eigen kind’ voor de erfbelasting?  Naast uw eigen kinderen worden de volgende personen voor de erfbelasting gezien als eigen kind: De kinderen van uw partner (uit een huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel samenlevingscontract) Kinderen die u wettelijk heeft erkend Uw adoptiekinderen Meer weten wet- en regelgeving rondom erfbelasting? Lees ons blog:…

Lees verder

Wie zijn mijn bloedverwanten

Wie zijn mijn bloedverwanten? De mensen die in uw eigen familie geboren zijn, zijn uw bloedverwanten. Denk aan uw kinderen en ouders, maar ook broers en zussen. Bloedverwantschap ontstaat door: geboorte; afstamming van dezelfde voorvader; erkenning; gerechtelijke vaststelling van het vaderschap; adoptie. Net als vaststellen van het aanverwantschap, is het vaststellen van het bloedverwantschap van…

Lees verder

Wat is het ouderlijk gezag?

Wat is het ouderlijk gezag?  Heeft u het ouderlijk gezag over een kind, dan betekent dat dat u verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van het kind. Daarnaast heeft u onderhoudsplicht, beheert u de spullen en het geld en bent u de wettelijke vertegenwoordiger. (adoptie) ouders krijgen vaak automatisch het gezag over een kind.…

Lees verder

Wat is een legitimaris?

Wat is een legitimaris? Een legitimaris is iemand die door zijn of haar ouders is onterfd, maar door het erfrecht nog wel recht heeft op een legitieme portie. Een legitieme portie is een deel van de erfenis waar erfgenamen altijd aanspraak op kunnen maken.           Wilt u meer weten? Wij geven hulp en…

Lees verder

Wat is een kleinkindlegaat?

Wat is een kleinkindlegaat?  Wilt u iets aan uw kleinkind nalaten? Dan kan dat met een kleinkindlegaat. Dit legaat is een bedrag dat uw kleinkind erft zonder dat het erfgenaam is. Het bedrag heeft vaak de waarde van de vrijstelling van de erfbelasting. Het legaat wordt uitgekeerd voordat de erfgenamen hun deel van de nalatenschap…

Lees verder