Wat is schenkbelasting?

Wat is schenkbelasting? Heeft u een schenking ontvangen? Dan moet u hoogstwaarschijnlijk schenkbelasting betalen. Dit is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Of schenkbelasting betaald moet worden en hoe hoog deze belasting is, hangt af van de hoogte van de schenking en de relatie tussen de schenker en de ontvanger. De tarieven voor schenkbelasting…

Lees verder

Wat is een schenking?

Wat is een schenking? Wanneer een persoon een andere persoon of organisatie iets geeft waardoor de ontvanger voordeel heeft, is volgens de Belastingdienst sprake van een schenking. Hierbij kan het gaan om geld of onroerend goed. De schenker moet de schenking op zijn eigen kosten doen en de ontvanger mag daarnaast geen tegenprestatie leveren voor…

Lees verder

Schenking onroerend goed

Schenking onroerend goed Een schenking hoeft niet alleen om geld te gaan. U kunt ook onroerend goed schenken. Denk aan de schenking van een huis, appartement of bouwgrond aan uw (klein)kinderen. De ontvanger moet schenkbelasting over de schenking betalen. Hierbij wordt rekening gehouden met het soort onroerend goed. Schenkt u een woning? Dan wordt de…

Lees verder

Wat zijn schenkingsrechten?

Wat zijn schenkingsrechten? Schenkingsrechten of schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Hoeveel belasting betaald moet worden hangt af van de waarde van de schenking en de relatie tussen schenker en ontvanger. Net als bij erfbelasting, zijn er bij schenkingsrechten vrijstellingen waarover geen belasting betaald hoeft te worden. U betaalt belasting over de…

Lees verder

Successierechten tarieven

Successierechten tarieven Moet u successierechten betalen en wilt u weten wat de tarieven zijn? De tarieven voor successierechten, oftewel erfbelasting, worden jaarlijks aangepast. Dit tarief hangt af van de hoogte van de erfenis en de relatie met de overledene. De Belastingdienst heeft alle successierecht-tarieven voor 2021 overzichtelijk in een tabel gezet: Bron: Belastingdienst.nl NB: de…

Lees verder

Successierechten berekenen

Successierechten berekenen Sinds 2010 moet u erfbelasting betalen als u een erfenis ontvangt. Voorheen noemde men dit successierechten. Hoeveel successierechten u moet betalen hangt af van de hoogte van de erfenis en uw relatie met de overledene. Wilt u uw successierechten berekenen? Dan moet u alle bezittingen en schulden van de overledene bij elkaar optellen…

Lees verder

Wat zijn successierechten?

Wat zijn successierechten? Successierecht, tegenwoordig beter bekend als erfrechtbelasting, is de belasting die u als erfgenaam betaalt over een ontvangen erfenis. Hoeveel successierechten u moet betalen is afhankelijk van verschillende factoren. Zo wordt het bedrag onder meer bepaald door de relatie die u had met de overledene. Er zijn namelijk vrijstellingen waarover geen belasting betaald…

Lees verder

Wat is het erfrecht?

Wat is het erfrecht? Met het erfrecht worden alle wettelijke regels van het erven bedoeld. In het Burgerlijk Wetboek staat wie de erfgenamen zijn en waar zij recht op hebben. Alleen bloedverwanten van de overledene kunnen volgens het erfrecht erven. De bepaling van de erfgenamen gaat via een schema met vier groepen bloedverwanten. Zie: wie…

Lees verder

Hoe bespaar ik erfbelasting?

Hoe bespaar ik erfbelasting? Erfgenamen die uw nalatenschap erven, moeten erfbelasting betalen. Zie Wat is erfbelasting? Door nu al na te denken over laten, door het opstellen van een goed testament, kan kunt u uw nabestaanden veel erfbelasting besparen. In ons blog Erfbelasting berekenen: hier moet u op letten, geven we enkele tips om te…

Lees verder

Wie zijn mijn erfgenamen?

Wie zijn mijn erfgenamen? Erfgenamen zijn de personen aan wie u uw erfenis nalaat. Volgens de wet zijn er vier groepen erfgenamen, die in volgorde worden opgeroepen: Echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen Ouders, broers en zussen Grootouders Overgrootouders Is er een partner en kinderen (groep 1) dan erven zij. Niemand in die groep? Dan wordt er…

Lees verder