Wat doet een curator?

Wat doet een curator? Een curator regelt alle persoonlijke en financiële zaken van iemand die dat zelf niet kan of mag. Een persoon van 18 jaar of ouder, die niet handelingsbekwaam is wordt door de kantonrechter onder curatele geplaatst. Een curator mag de wilsonbekwame niet vertegenwoordigen als het gaat om ee hoogstpersoonlijke rechtshandeling. Met andere…

Lees verder

Wie wordt bedoeld met “eigen kind” voor de erfbelasting?

Wie wordt bedoeld met ‘eigen kind’ voor de erfbelasting?  Naast uw eigen kinderen worden de volgende personen voor de erfbelasting gezien als eigen kind: De kinderen van uw partner (uit een huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel samenlevingscontract) Kinderen die u wettelijk heeft erkend Uw adoptiekinderen Meer weten wet- en regelgeving rondom erfbelasting? Lees ons blog:…

Lees verder

Wie zijn mijn bloedverwanten

Wie zijn mijn bloedverwanten? De mensen die in uw eigen familie geboren zijn, zijn uw bloedverwanten. Denk aan uw kinderen en ouders, maar ook broers en zussen. Bloedverwantschap ontstaat door: geboorte; afstamming van dezelfde voorvader; erkenning; gerechtelijke vaststelling van het vaderschap; adoptie. Net als vaststellen van het aanverwantschap, is het vaststellen van het bloedverwantschap van…

Lees verder

Wat betekent onder bewind staan?

Wat betekent onder bewind staan? Personen van 18 jaar en ouder kunnen onder bewind komen te staan. Dat gebeurt meestal wanneer ze niet in staat zijn om zelf hun geldzaken te regelen. Wanneer iemand een bewindvoerder toegewezen heeft gekregen, mag hij of zij niet zelf beslissen over geld of andere bezittingen. De bewindvoerder heeft dan…

Lees verder

Wat is een zuivere aanvaarding van een erfenis?

Wat is een zuivere aanvaarding van een erfenis?  Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen.  Wanneer iemand een erfenis zuiver aanvaardt, aanvaardt hij de erfenis en is hij of zij, samen met de andere erfgenamen, ook aansprakelijk voor eventuele schulden die bij de erfenis zitten. Wil iemand niet verantwoordelijk zijn voor de schulden, dan…

Lees verder

Wat is een zakelijk gevolmachtigde?

Wat is een zakelijk gevolmachtigde  Een zakelijk, of financieel gevolmachtigde is iemand die de zakelijke belangen van een ander behartigd, omdat diegene daar zelf niet in toe staat is. Denk aan het regelen van bankzaken of het doen van schenkingen Zie ook: wat is een medisch gevolmachtigde?           Wilt u meer weten? Wij…

Lees verder