Wat is een volmacht?

Wat is een volmacht?  Een volmacht is een schriftelijk verklaring waarmee u iemand de bevoegdheid geeft om namens u te handelen. Denk aan een executeur of een medisch gevolmachtigde. De volmacht kan uitdrukkelijk en stilzwijgend worden verleend. Dat wil dus zeggen dat de volmacht ook kan blijken uit het handelen van de volmachtgever. Heeft u…

Lees verder

Wat is verwerpen van een erfenis?

Wat is verwerpen van een erfenis?  Wanneer iemand erfgenaam is, kan hij of zij de erfenis aanvaarden of verwerpen. Bij het verwerpen van een erfenis wordt de nalatenschap niet aanvaard. De erfgenaam doet dan afstand van alle rechten en plichten van de erfenis. De redenen om een erfenis te verwerpen kunnen zijn: De erfenis bevat…

Lees verder

Wat is vertegenwoordigingsbevoegdheid?

Wat is vertegenwoordigingsbevoegdheid?  Vertegenwoordigingsbevoegdheid is de bevoegdheid om een natuurlijke of rechtspersoon te vertegenwoordigen. Er kan sprake zijn van een zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegdheid of een gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegdheid.           Wilt u meer weten? Wij geven hulp en voorlichting bij het regelen van een goed testament. Wilt u meer weten over erfbelasting en hoe u hier…

Lees verder

Wat is een verblijvingsbeding?

Wat is een verblijvingsbeding? Een verblijvingsbeding is een bepaling in een samenlevingscontract waarmee u en uw partner waarmee u samenwoont, beter verzorgd achterlaat. Alle goederen die op jullie naam staan, mogen bij overlijden van de ander bij de langstlevende partner blijven. Dit is met name van belang wanneer er sprake is van een koophuis. Hiermee…

Lees verder

Wat is een tweetrapsmaking?

Wat is een tweetrapsmaking?  Een tweetrapsmaking is een clausule in een testament waarin staat dat de partner erfgenaam is en de kinderen pas aanspraak kunnen maken op de erfenis wanneer beide ouders zijn overleden. Hierdoor hoeft de langstlevende ouder geen erfenis te betalen over de erfenis van de kinderen. De erfbelasting hoeft pas betaald te…

Lees verder

Wat is passeren?

Wat is passeren? Met passeren wordt de formele handeling bij de notaris benoemd. Een (levens)testament is bijvoorbeeld pas rechtsgeldig als deze door de notaris is gepasseerd. De notaris controleert namelijk of de persoon die het testament opmaakt snapt wat er in het testament is opgesteld en of hij of zij het niet onder dwang tekent.…

Lees verder

Wat is partnervrijstelling?

Wat is partnervrijstelling?  Als partner voor de erfbelasting kunt u gebruikmaken van de partnervrijstelling. Dit betekent dat u pas erfbelasting betaalt als de waarde van uw erfenis hoger is dan het bedrag van de vrijstelling. In 2020 bedraagt de partnervrijstelling 661.328 euro. U bent partner voor de erfbelasting als u gehuwd bent of een geregistreerd…

Lees verder