Wat wordt bedoeld met medische wensen?

Wat wordt bedoeld met medische wensen?  Naast een medisch gevolmachtigde, kunt u in uw levenstestament ook uw medische wensen opnemen. Denk aan een euthanasieverklaring of een behandelverbod wanneer u ziek wordt. Door medische wensen in een levenstestament op te nemen, behoudt u als patiënt regie over uw leven.           Wilt u meer weten?…

Lees verder

Wat doet een medisch gevolmachtigde?

Wat doet een medisch gevolmachtigde  De persoon die u in uw levenstestament heeft aangewezen als medisch gevolmachtigde, mag uw medische belangen behartigen als u dat zelf niet meer kan. Deze persoon mag bijvoorbeeld medische informatie over u verstrekken of beslissingen nemen over een medische behandeling. Zie ook: wat is een levenstestament?           Wilt…

Lees verder

Wat is een levenstestament?

Wat is een levenstestament?  Een levenstestament, of een testament bij leven, is een document waarin staat wie uw belangen mag behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Dit wordt, net als een gewoon testament, door de notaris opgesteld. Dit betekent dat instanties de door u aangewezen persoon moeten erkennen als volmacht. In uw levenstestament…

Lees verder

Wat is een legitimaris?

Wat is een legitimaris? Een legitimaris is iemand die door zijn of haar ouders is onterfd, maar door het erfrecht nog wel recht heeft op een legitieme portie. Een legitieme portie is een deel van de erfenis waar erfgenamen altijd aanspraak op kunnen maken.           Wilt u meer weten? Wij geven hulp en…

Lees verder

Wat is een langstlevende testament?

Wat is een langstlevende testament? Bij het langstlevende testament is de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner, samen met de kinderen, erfgenaam. Het langstlevende testament stamt nog uit de tijd van het erfrecht vóór 2003. Toen was de langstlevende partners niet automatisch beschermd door de wet. Nu erft de langstlevende partner de volledig erfenis en kunnen de kinderen…

Lees verder

Hoe werkt kruislings premie betalen?

Hoe werkt kruislings premie betalen?  Als u gehuwd bent, maar niet in gemeenschap van goederen, kunt u overwegen om de premie op uw levensverzekering kruislings te betalen. Dit betekent dat u de premie van uw partners verzekering betaalt en uw partner de premie van uw verzekering. Kortgezegd: u bent de verzekeringsnemer en premiebetaler, maar uw…

Lees verder

Waar staat de afkorting KNB voor?

Waar staat de afkorting KNB voor?  KNB staat voor Koninklijke Nederlandse Notariële Beroepsorganisatie. Het is de orde waar alle (kandidaat-)notarissen lid van zijn en behartigt de belangen van het notariaat. De KNB stelt regels op en ziet toe op de vakbekwaamheid van zijn leden.           Wilt u meer weten? Wij geven hulp en…

Lees verder

Wat is een kleinkindlegaat?

Wat is een kleinkindlegaat?  Wilt u iets aan uw kleinkind nalaten? Dan kan dat met een kleinkindlegaat. Dit legaat is een bedrag dat uw kleinkind erft zonder dat het erfgenaam is. Het bedrag heeft vaak de waarde van de vrijstelling van de erfbelasting. Het legaat wordt uitgekeerd voordat de erfgenamen hun deel van de nalatenschap…

Lees verder

Wat is een kindsdeel?

Wat is een kindsdeel? Als één van uw ouders overlijdt, heeft u volgens het erfrecht recht op een deel van de erfenis. Dit deel is het kindsdeel. De erfenis wordt verdeeld over de langstlevende ouder en de kinderen samen. Zo lang uw andere ouder leeft, wordt het kindsdeel niet uitbetaald. In speciale gevallen kunt u…

Lees verder