Schenking geld

Schenking geld Naast onroerende goederen, kunt u geld schenken. Ook over een schenking van geld moet schenkbelasting betaald worden. Hoeveel dit is hangt af van de waarde van de schenking en de relatie tussen de schenker en ontvanger. Lees meer op: ‘Wat is schenkbelasting.’           Wilt u meer weten? Wij geven hulp en…

Lees verder

Wat is schenkbelasting?

Wat is schenkbelasting? Heeft u een schenking ontvangen? Dan moet u hoogstwaarschijnlijk schenkbelasting betalen. Dit is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Of schenkbelasting betaald moet worden en hoe hoog deze belasting is, hangt af van de hoogte van de schenking en de relatie tussen de schenker en de ontvanger. De tarieven voor schenkbelasting…

Lees verder

Wat is een schenking?

Wat is een schenking? Wanneer een persoon een andere persoon of organisatie iets geeft waardoor de ontvanger voordeel heeft, is volgens de Belastingdienst sprake van een schenking. Hierbij kan het gaan om geld of onroerend goed. De schenker moet de schenking op zijn eigen kosten doen en de ontvanger mag daarnaast geen tegenprestatie leveren voor…

Lees verder

Schenking onroerend goed

Schenking onroerend goed Een schenking hoeft niet alleen om geld te gaan. U kunt ook onroerend goed schenken. Denk aan de schenking van een huis, appartement of bouwgrond aan uw (klein)kinderen. De ontvanger moet schenkbelasting over de schenking betalen. Hierbij wordt rekening gehouden met het soort onroerend goed. Schenkt u een woning? Dan wordt de…

Lees verder

Wat zijn schenkingsrechten?

Wat zijn schenkingsrechten? Schenkingsrechten of schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Hoeveel belasting betaald moet worden hangt af van de waarde van de schenking en de relatie tussen schenker en ontvanger. Net als bij erfbelasting, zijn er bij schenkingsrechten vrijstellingen waarover geen belasting betaald hoeft te worden. U betaalt belasting over de…

Lees verder

Wat is een zakelijk gevolmachtigde?

Wat is een zakelijk gevolmachtigde  Een zakelijk, of financieel gevolmachtigde is iemand die de zakelijke belangen van een ander behartigd, omdat diegene daar zelf niet in toe staat is. Denk aan het regelen van bankzaken of het doen van schenkingen Zie ook: wat is een medisch gevolmachtigde?           Wilt u meer weten? Wij…

Lees verder

Wat wordt bedoeld met ANBI-status?

Wat wordt bedoeld met ANBI-status? Sommige stichtingen en verenigingen in Nederland hebben een ANBI-status. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst geeft een ANBI-status af wanneer stichtingen met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut. Denk aan goede doelen of culturele verenigingen. Schenkingen en nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld…

Lees verder