Wat wordt bedoeld met ANBI-status?

Wat wordt bedoeld met ANBI-status? Sommige stichtingen en verenigingen in Nederland hebben een ANBI-status. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst geeft een ANBI-status af wanneer stichtingen met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut. Denk aan goede doelen of culturele verenigingen. Schenkingen en nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld…

Lees verder