Hoe gaat de afwikkeling van een erfenis?

Hoe gaat de afwikkeling van een erfenis? De afwikkeling van een erfenis is een lang proces. Allereerst moet bepaald worden wie de erfgenamen zijn. Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Vervolgens moeten deze beslissen of ze de erfenis aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor…

Lees verder

Wat is een aanvullend legaat?

Wat is een aanvullend legaat? Een aanvullend legaat is een aanvulling op uw testament of het wettelijk erfrecht. Hiermee kun je een geldbedrag of waardevol object nalaten aan een specifiek persoon, een instelling of een goed doel. Het testament hoeft dus niet gewijzigd te worden. Officieel is een aanvullend legaat een extra testament en moet…

Lees verder

Wat is erfbelasting?

Wat is erfbelasting? Wanneer u een erfenis ontvangt, moet u daar hoogstwaarschijnlijk erfbelasting over betalen. De executeur doet na overlijden aangifte bij de belastingdienst. Hoe hoog de erfbelasting is, hangt af van een paar factoren, zoals de relatie die de erfgenaam met de overleden had en de waarde van de erfenis. Wilt u meer weten…

Lees verder