Wat is een mentor?

 Een mentor is de wettelijke vertegenwoordiger van zijn cliënt. Wanneer iemand dat zelf niet meer kan, mag een mentor beslissen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de ander. Daarnaast is het een adviseur en vertrouwenspersoon. De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.