Wat is een schenking?

Wanneer een persoon een andere persoon of organisatie iets geeft waardoor de ontvanger voordeel heeft, is volgens de Belastingdienst sprake van een schenking. Hierbij kan het gaan om geld of onroerend goed. De schenker moet de schenking op zijn eigen kosten doen en de ontvanger mag daarnaast geen tegenprestatie leveren voor de schenking.