Wat is een volmacht?

 Een volmacht is een schriftelijk verklaring waarmee u iemand de bevoegdheid geeft om namens u te handelen. Denk aan een executeur of een medisch gevolmachtigde.

De volmacht kan uitdrukkelijk en stilzwijgend worden verleend. Dat wil dus zeggen dat de volmacht ook kan blijken uit het handelen van de volmachtgever.

Heeft u nog vragen? Laat uw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op!