Wat is het ouderlijk gezag?

 Heeft u het ouderlijk gezag over een kind, dan betekent dat dat u verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van het kind. Daarnaast heeft u onderhoudsplicht, beheert u de spullen en het geld en bent u de wettelijke vertegenwoordiger.

(adoptie) ouders krijgen vaak automatisch het gezag over een kind. Soms moet een gezag aangevraagd worden, dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de vader niet gehuwd is met de moeder van zijn kind.