Wat is vertegenwoordigingsbevoegdheid?

 Vertegenwoordigingsbevoegdheid is de bevoegdheid om een natuurlijke of rechtspersoon te vertegenwoordigen. Er kan sprake zijn van een zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegdheid of een gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegdheid.