Wat is wilsbekwaam en wat is wilsonbekwaam?

Iemand is wilsbekwaam wanneer hij de gevolgen kan overzien van zijn handelen. Een notaris heeft de plicht om bij het passeren van een notariële akte te controleren of iemand wilsbekwaam is. Begrijpt hij of zij wat er in de akte staat en weet hij wat de gevolgen zijn?

Iemand is wilsonbekwaam wanneer hij deze gevolgen niet kan overzien en zelf geen besluiten kan nemen. Wilsonbekwaamheid moet per situatie bekeken worden.