Wat zijn schenkingsrechten?

Schenkingsrechten of schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Hoeveel belasting betaald moet worden hangt af van de waarde van de schenking en de relatie tussen schenker en ontvanger.

Net als bij erfbelasting, zijn er bij schenkingsrechten vrijstellingen waarover geen belasting betaald hoeft te worden. U betaalt belasting over de waarde van de schenking áls het bedrag boven de vrijstelling uitkomt. De tarieven en de vrijstellingen voor de schenkbelasting worden jaarlijks geïndexeerd.