Wat doet een curator?

Wat doet een curator? Een curator regelt alle persoonlijke en financiële zaken van iemand die dat zelf niet kan of mag. Een persoon van 18 jaar of ouder, die niet handelingsbekwaam is wordt door de kantonrechter onder curatele geplaatst. Een curator mag de wilsonbekwame niet vertegenwoordigen als het gaat om ee hoogstpersoonlijke rechtshandeling. Met andere…

Lees verder

Wat betekent onder bewind staan?

Wat betekent onder bewind staan? Personen van 18 jaar en ouder kunnen onder bewind komen te staan. Dat gebeurt meestal wanneer ze niet in staat zijn om zelf hun geldzaken te regelen. Wanneer iemand een bewindvoerder toegewezen heeft gekregen, mag hij of zij niet zelf beslissen over geld of andere bezittingen. De bewindvoerder heeft dan…

Lees verder

Wat zijn partnerschapsvoorwaarden?

Wat zijn partnerschapsvoorwaarden? Partnerschapsvoorwaarden zijn vergelijkbaar met huwelijkse voorwaarden. Geregistreerde partners kunnen een overeenkomst opstellen met afspraken over de bezittingen en schulden. Meer informatie nodig? Erfrechtplan geeft lezingen bij u in de regio en online. De online lezingen kunt u vanaf uw laptop, desktop, tablet of smartphone volgen. Klik op de onderstaande button en schrijf…

Lees verder

Wat is partnerpensioen?

Wat is partnerpensioen? Partnerpensioen is het pensioen dat levenslang uitgekeerd wordt aan de partner van de overleden deelnemer. Het partnerpensioen wordt ook wel nabestaandenpensioen genoemd. Er is een notarieel samenlevingscontract nodig om een beroep te kunnen doen op het pensioen van uw partner. U hoeft geen erfbelasting te betalen over partnerpensioen. Wel vermindert het pensioen…

Lees verder

Wanneer is iemand mijn partner?

Wanneer is iemand mijn partner? Volgens de wet of de erfbelasting is iemand uw partner wanneer u met hem of haar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Woont u alleen samen met iemand? Dan is deze niet automatisch uw partner. Meer informatie nodig? Erfrechtplan geeft lezingen bij u in de regio en online. De…

Lees verder

Wat is het ouderlijk gezag?

Wat is het ouderlijk gezag?  Heeft u het ouderlijk gezag over een kind, dan betekent dat dat u verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van het kind. Daarnaast heeft u onderhoudsplicht, beheert u de spullen en het geld en bent u de wettelijke vertegenwoordiger. (adoptie) ouders krijgen vaak automatisch het gezag over een kind.…

Lees verder

Wat is een mentor?

Wat is een mentor?  Een mentor is de wettelijke vertegenwoordiger van zijn cliënt. Wanneer iemand dat zelf niet meer kan, mag een mentor beslissen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de ander. Daarnaast is het een adviseur en vertrouwenspersoon. De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.…

Lees verder

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Wat zijn huwelijkse voorwaarden? Geliefden kunnen trouwen op huwelijkse voorwaarden. Ze maken dan afspraken over het vermogen en de bezittingen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer personen goederen en bezittingen apart willen houden. Deze afspraken zijn de huwelijkse voorwaarden. Meer informatie nodig? Erfrechtplan geeft lezingen bij u in de regio en online. De online lezingen…

Lees verder