Wat is het erfrecht?

Wat is het erfrecht? Met het erfrecht worden alle wettelijke regels van het erven bedoeld. In het Burgerlijk Wetboek staat wie de erfgenamen zijn en waar zij recht op hebben. Alleen bloedverwanten van de overledene kunnen volgens het erfrecht erven. De bepaling van de erfgenamen gaat via een schema met vier groepen bloedverwanten. Zie: wie…

Lees verder

Hoe bespaar ik erfbelasting?

Hoe bespaar ik erfbelasting? Erfgenamen die uw nalatenschap erven, moeten erfbelasting betalen. Zie Wat is erfbelasting? Door nu al na te denken over laten, door het opstellen van een goed testament, kan kunt u uw nabestaanden veel erfbelasting besparen. In ons blog Erfbelasting berekenen: hier moet u op letten, geven we enkele tips om te…

Lees verder

Wie zijn mijn erfgenamen?

Wie zijn mijn erfgenamen? Erfgenamen zijn de personen aan wie u uw erfenis nalaat. Volgens de wet zijn er vier groepen erfgenamen, die in volgorde worden opgeroepen: Echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen Ouders, broers en zussen Grootouders Overgrootouders Is er een partner en kinderen (groep 1) dan erven zij. Niemand in die groep? Dan wordt er…

Lees verder

Wat is een erfenis?

Wat is een erfenis? Een erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, zijn alle goederen en het geld en de schulden van iemand die is overleden. Iemand kan een testament opstellen waarin staat wie zijn erfgenaam is en wie de erfenis dus ontvangt. De curator moet verantwoording afleggen over de keuzes die hij of zij maakt op…

Lees verder

Wie wordt bedoeld met “eigen kind” voor de erfbelasting?

Wie wordt bedoeld met ‘eigen kind’ voor de erfbelasting?  Naast uw eigen kinderen worden de volgende personen voor de erfbelasting gezien als eigen kind: De kinderen van uw partner (uit een huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel samenlevingscontract) Kinderen die u wettelijk heeft erkend Uw adoptiekinderen Meer weten wet- en regelgeving rondom erfbelasting? Lees ons blog:…

Lees verder

Wat is het centraal Testamentenregister

Wat is het Centraal Testamentenregister? In het Centraal Testamentenregister (CTR) wordt geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris. Een testament is alleen rechtsgeldig als deze door een notaris is aangemeld bij het CTR. Een notaris mag namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Ook particulieren mogen nagaan of een overledene…

Lees verder

Wie zijn mijn bloedverwanten

Wie zijn mijn bloedverwanten? De mensen die in uw eigen familie geboren zijn, zijn uw bloedverwanten. Denk aan uw kinderen en ouders, maar ook broers en zussen. Bloedverwantschap ontstaat door: geboorte; afstamming van dezelfde voorvader; erkenning; gerechtelijke vaststelling van het vaderschap; adoptie. Net als vaststellen van het aanverwantschap, is het vaststellen van het bloedverwantschap van…

Lees verder

Wat is een zuivere aanvaarding van een erfenis?

Wat is een zuivere aanvaarding van een erfenis?  Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen.  Wanneer iemand een erfenis zuiver aanvaardt, aanvaardt hij de erfenis en is hij of zij, samen met de andere erfgenamen, ook aansprakelijk voor eventuele schulden die bij de erfenis zitten. Wil iemand niet verantwoordelijk zijn voor de schulden, dan…

Lees verder

Wat is verwerpen van een erfenis?

Wat is verwerpen van een erfenis?  Wanneer iemand erfgenaam is, kan hij of zij de erfenis aanvaarden of verwerpen. Bij het verwerpen van een erfenis wordt de nalatenschap niet aanvaard. De erfgenaam doet dan afstand van alle rechten en plichten van de erfenis. De redenen om een erfenis te verwerpen kunnen zijn: De erfenis bevat…

Lees verder