Erfrechtplan in de media

Erfrechtplan is met enige regelmaat in de media te vinden. Onze adviseurs en de notarissen waarmee we samenwerken worden regelmatig gevraagd om hun mening te geven over actuele zaken met betrekking tot het erfrecht. Daarnaast publiceren we zelf met enige regelmaat. Hieronder een overzicht van de onlangs verschenen artikelen, video-items en andere media-uitingen.