Wanneer heb je het gezag over een kind?

 Als u het gezag heeft over een minderjarige, bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding, heeft u onderhoudsplicht, beheert u het geld en de spullen en bent u de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

In principe krijgen de ouders automatisch het gezag over het kind. Soms moet het gezag aangevraagd worden via de rechter. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een ongehuwde vader. Er kunnen maximaal 2 personen het gezag hebben over één minderjarig.