Wat is het erfrecht?

Wat is het erfrecht? Met het erfrecht worden alle wettelijke regels van het erven bedoeld. In het Burgerlijk Wetboek staat wie de erfgenamen zijn en waar zij recht op hebben. Alleen bloedverwanten van de overledene kunnen volgens het erfrecht erven. De bepaling van de erfgenamen gaat via een schema met vier groepen bloedverwanten. Zie: wie…

Lees verder

Hoe bespaar ik erfbelasting?

Hoe bespaar ik erfbelasting? Erfgenamen die uw nalatenschap erven, moeten erfbelasting betalen. Zie Wat is erfbelasting? Door nu al na te denken over laten, door het opstellen van een goed testament, kan kunt u uw nabestaanden veel erfbelasting besparen. In ons blog Erfbelasting berekenen: hier moet u op letten, geven we enkele tips om te…

Lees verder

Wie zijn mijn erfgenamen?

Wie zijn mijn erfgenamen? Erfgenamen zijn de personen aan wie u uw erfenis nalaat. Volgens de wet zijn er vier groepen erfgenamen, die in volgorde worden opgeroepen: Echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen Ouders, broers en zussen Grootouders Overgrootouders Is er een partner en kinderen (groep 1) dan erven zij. Niemand in die groep? Dan wordt er…

Lees verder

Wat is een erfenis?

Wat is een erfenis? Een erfenis, ook wel nalatenschap genoemd, zijn alle goederen en het geld en de schulden van iemand die is overleden. Iemand kan een testament opstellen waarin staat wie zijn erfgenaam is en wie de erfenis dus ontvangt. De curator moet verantwoording afleggen over de keuzes die hij of zij maakt op…

Lees verder

Wat doet een curator?

Wat doet een curator? Een curator regelt alle persoonlijke en financiële zaken van iemand die dat zelf niet kan of mag. Een persoon van 18 jaar of ouder, die niet handelingsbekwaam is wordt door de kantonrechter onder curatele geplaatst. Een curator mag de wilsonbekwame niet vertegenwoordigen als het gaat om ee hoogstpersoonlijke rechtshandeling. Met andere…

Lees verder

Wie wordt bedoeld met “eigen kind” voor de erfbelasting?

Wie wordt bedoeld met ‘eigen kind’ voor de erfbelasting?  Naast uw eigen kinderen worden de volgende personen voor de erfbelasting gezien als eigen kind: De kinderen van uw partner (uit een huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel samenlevingscontract) Kinderen die u wettelijk heeft erkend Uw adoptiekinderen Meer weten wet- en regelgeving rondom erfbelasting? Lees ons blog:…

Lees verder

Is een codicil hetzelfde als een testament

Is een codicil hetzelfde als een testament? Nee, een codicil is een handgeschreven en ondertekend document waarin staat welke goederen aan wie wordt nagelaten. Het gaat dan niet om geld of onroerende zaken, zoals een huis. Ook mag er in een codicil geen executeur worden aangewezen. U kunt zelf, zonder tussenkomst van een notaris, een…

Lees verder

Wat is het centraal Testamentenregister

Wat is het Centraal Testamentenregister? In het Centraal Testamentenregister (CTR) wordt geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris. Een testament is alleen rechtsgeldig als deze door een notaris is aangemeld bij het CTR. Een notaris mag namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Ook particulieren mogen nagaan of een overledene…

Lees verder

Wie zijn mijn bloedverwanten

Wie zijn mijn bloedverwanten? De mensen die in uw eigen familie geboren zijn, zijn uw bloedverwanten. Denk aan uw kinderen en ouders, maar ook broers en zussen. Bloedverwantschap ontstaat door: geboorte; afstamming van dezelfde voorvader; erkenning; gerechtelijke vaststelling van het vaderschap; adoptie. Net als vaststellen van het aanverwantschap, is het vaststellen van het bloedverwantschap van…

Lees verder

Wat betekent onder bewind staan?

Wat betekent onder bewind staan?  Personen van 18 jaar en ouder kunnen onder bewind komen te staan. Dat gebeurt meestal wanneer ze niet in staat zijn om zelf hun geldzaken te regelen. Wanneer iemand een bewindvoerder toegewezen heeft gekregen, mag hij of zij niet zelf beslissen over geld of andere bezittingen. De bewindvoerder heeft dan…

Lees verder