Erfenis weigeren

Erfenis weigeren Wanneer iemand erfgenaam is, kan hij of zij de erfenis weigeren of aanvaarden. Het weigeren van een erfenis noemen we ‘verwerpen’. De erfgenaam doet dan afstand van alle rechten en plichten van de erfenis. De meest voorkomende redenen waarom erfgenamen een erfenis weigeren, zijn ruzie met andere erfgenamen en hoge schulden in de…

Lees verder

Kosten verklaring van erfrecht

Kosten verklaring van erfrecht Met een verklaring van erfrecht kunt u aantonen dat u recht heeft op de nalatenschap van een overledene. De verklaring is niet verplicht, maar in veel gevallen wel noodzakelijk. Met het document kunt u bijvoorbeeld bij een bank bewijzen dat u gebruik mag maken van de bankrekening van de overledene. Een…

Lees verder

Testament opvragen

Testament opvragen Bent u een testament kwijt? Of wilt u weten of een overledene een testament heeft opgesteld? Alle testamenten die in Nederland zijn opgesteld door een Nederlandse notaris, staan geregistreerd in het Centraal Testamenten Register (CTR). Hier kunt u dan ook uw testament opvragen. Inzage in het testament is alleen mogelijk bij de notaris…

Lees verder

Vrijstelling erfbelasting

Vrijstelling erfbelasting Erfgenamen die een nalatenschap erven, moeten erfbelasting betalen. Het tarief van de erfbelasting wordt mede bepaald door de relatie die de erfgenaam met de overledene had. Daarnaast is er een vrijstelling voor de erfbelasting. Een erfgenaam betaalt alleen erfbelasting als de waarde van de nalatenschap boven het bedrag van de vrijstelling is. Ook…

Lees verder

Schenking geld

Schenking geld Naast onroerende goederen, kunt u geld schenken. Ook over een schenking van geld moet schenkbelasting betaald worden. Hoeveel dit is hangt af van de waarde van de schenking en de relatie tussen de schenker en ontvanger. Lees meer op: ‘Wat is schenkbelasting.’           Wilt u meer weten? Wij geven hulp en…

Lees verder