Erfenis weigeren

Wanneer iemand erfgenaam is, kan hij of zij de erfenis weigeren of aanvaarden. Het weigeren van een erfenis noemen we ‘verwerpen’. De erfgenaam doet dan afstand van alle rechten en plichten van de erfenis. De meest voorkomende redenen waarom erfgenamen een erfenis weigeren, zijn ruzie met andere erfgenamen en hoge schulden in de nalatenschap. Voor het weigeren van een erfenis is geen advocaat nodig.