Erfenis weigeren

Erfenis weigeren Wanneer iemand erfgenaam is, kan hij of zij de erfenis weigeren of aanvaarden. Het weigeren van een erfenis noemen we ‘verwerpen’. De erfgenaam doet dan afstand van alle rechten en plichten van de erfenis. De meest voorkomende redenen waarom erfgenamen een erfenis weigeren, zijn ruzie met andere erfgenamen en hoge schulden in de…

Lees verder

Kosten verklaring van erfrecht

Kosten verklaring van erfrecht Met een verklaring van erfrecht kunt u aantonen dat u recht heeft op de nalatenschap van een overledene. De verklaring is niet verplicht, maar in veel gevallen wel noodzakelijk. Met het document kunt u bijvoorbeeld bij een bank bewijzen dat u gebruik mag maken van de bankrekening van de overledene. Een…

Lees verder

Vrijstelling erfbelasting

Vrijstelling erfbelasting Erfgenamen die een nalatenschap erven, moeten erfbelasting betalen. Het tarief van de erfbelasting wordt mede bepaald door de relatie die de erfgenaam met de overledene had. Daarnaast is er een vrijstelling voor de erfbelasting. Een erfgenaam betaalt alleen erfbelasting als de waarde van de nalatenschap boven het bedrag van de vrijstelling is. Ook…

Lees verder

Wat is schenkbelasting?

Wat is schenkbelasting? Heeft u een schenking ontvangen? Dan moet u hoogstwaarschijnlijk schenkbelasting betalen. Dit is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Of schenkbelasting betaald moet worden en hoe hoog deze belasting is, hangt af van de hoogte van de schenking en de relatie tussen de schenker en de ontvanger. De tarieven voor schenkbelasting…

Lees verder

Successierechten tarieven

Successierechten tarieven Moet u successierechten betalen en wilt u weten wat de tarieven zijn? De tarieven voor successierechten, oftewel erfbelasting, worden jaarlijks aangepast. Dit tarief hangt af van de hoogte van de erfenis en de relatie met de overledene. De Belastingdienst heeft alle successierecht-tarieven voor 2021 overzichtelijk in een tabel gezet: Bron: Belastingdienst.nl NB: de…

Lees verder

Successierechten berekenen

Successierechten berekenen Sinds 2010 moet u erfbelasting betalen als u een erfenis ontvangt. Voorheen noemde men dit successierechten. Hoeveel successierechten u moet betalen hangt af van de hoogte van de erfenis en uw relatie met de overledene. Wilt u uw successierechten berekenen? Dan moet u alle bezittingen en schulden van de overledene bij elkaar optellen…

Lees verder

Wat zijn successierechten?

Wat zijn successierechten? Successierecht, tegenwoordig beter bekend als erfrechtbelasting, is de belasting die u als erfgenaam betaalt over een ontvangen erfenis. Hoeveel successierechten u moet betalen is afhankelijk van verschillende factoren. Zo wordt het bedrag onder meer bepaald door de relatie die u had met de overledene. Er zijn namelijk vrijstellingen waarover geen belasting betaald…

Lees verder