Wat wordt bedoeld met medische wensen?

 Naast een medisch gevolmachtigde, kunt u in uw levenstestament ook uw medische wensen opnemen. Denk aan een euthanasieverklaring of een behandelverbod wanneer u ziek wordt. Door medische wensen in een levenstestament op te nemen, behoudt u als patiënt regie over uw leven.