Testament opvragen

Testament opvragen Bent u een testament kwijt? Of wilt u weten of een overledene een testament heeft opgesteld? Alle testamenten die in Nederland zijn opgesteld door een Nederlandse notaris, staan geregistreerd in het Centraal Testamenten Register (CTR). Hier kunt u dan ook uw testament opvragen. Inzage in het testament is alleen mogelijk bij de notaris…

Lees verder

Wat doet een curator?

Wat doet een curator? Een curator regelt alle persoonlijke en financiële zaken van iemand die dat zelf niet kan of mag. Een persoon van 18 jaar of ouder, die niet handelingsbekwaam is wordt door de kantonrechter onder curatele geplaatst. Een curator mag de wilsonbekwame niet vertegenwoordigen als het gaat om ee hoogstpersoonlijke rechtshandeling. Met andere…

Lees verder

Wat is een volmacht?

Wat is een volmacht?  Een volmacht is een schriftelijk verklaring waarmee u iemand de bevoegdheid geeft om namens u te handelen. Denk aan een executeur of een medisch gevolmachtigde. De volmacht kan uitdrukkelijk en stilzwijgend worden verleend. Dat wil dus zeggen dat de volmacht ook kan blijken uit het handelen van de volmachtgever. Heeft u…

Lees verder

Wat is vertegenwoordigingsbevoegdheid?

Wat is vertegenwoordigingsbevoegdheid?  Vertegenwoordigingsbevoegdheid is de bevoegdheid om een natuurlijke of rechtspersoon te vertegenwoordigen. Er kan sprake zijn van een zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegdheid of een gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegdheid.           Wilt u meer weten? Wij geven hulp en voorlichting bij het regelen van een goed testament. Wilt u meer weten over erfbelasting en hoe u hier…

Lees verder