Schenking geld

Naast onroerende goederen, kunt u geld schenken. Ook over een schenking van geld moet schenkbelasting betaald worden. Hoeveel dit is hangt af van de waarde van de

schenking en de relatie tussen de schenker en ontvanger. Lees meer op: ‘Wat is schenkbelasting.’