Wat is schenkbelasting?

Heeft u een schenking ontvangen? Dan moet u hoogstwaarschijnlijk schenkbelasting betalen. Dit is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Of schenkbelasting betaald moet worden en hoe hoog deze belasting is, hangt af van de hoogte van de schenking en de relatie tussen de schenker en de ontvanger. De tarieven voor schenkbelasting worden jaarlijks gewijzigd. Voor 2021 heeft de Belastingdienst de volgende tarieven vastgesteld:

Tabel tarieven schenkbelasting 2021

Tarieven schenkbelasting 2021

Bron: Belastingdienst

NB: De tarieven worden jaarlijks aangepast

Toch zijn er ook vrijstellingen. De hoogte van deze vrijstellingen zijn afhankelijk van de relatie tussen schenker en ontvanger. Zo is er bijvoorbeeld de ‘algemene vrijstelling’. Deze vrijstelling geldt voor iedereen. Daarnaast is er de ‘vrijstelling voor een schenking aan uw kind’ en de ‘eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar’. Ook de vrijstelling voor schenkbelasting worden jaarlijks aangepast.