Wat is verwerpen van een erfenis?

 Wanneer iemand erfgenaam is, kan hij of zij de erfenis aanvaarden of verwerpen. Bij het verwerpen van een erfenis wordt de nalatenschap niet aanvaard. De erfgenaam doet dan afstand van alle rechten en plichten van de erfenis.

De redenen om een erfenis te verwerpen kunnen zijn:

  • De erfenis bevat meer schulden dan vermogen
  • Er is ruzie met de andere erfgenamen

Voor het verwerpen van een erfenis is geen advocaat nodig.