Wat is een nalatenschap?

 Een nalatenschap, ook wel erfenis genoemd, zijn alle goederen en het geld en de schulden van iemand die is overleden. De nalatenschap wordt verdeeld over de erfgenamen. Wie dat zijn is geregeld in het erfrecht. Met een testament kunt u bepalen of u iemand, anders dan de erfgenamen, iets nalaat.

Lees meer over het opstellen van een testament in ons blog: Testament opstellen