Wat is een notariële akte?

 Een notariële akte is een document waarin afspraken en verklaringen juridisch worden vastgelegd. Het is een officieel bewijsstuk waar u altijd op kunt terugvallen. Let wel: een notariële akte is pas rechtsgeldig als het door de notaris is gepasseerd. Voor sommige afspraken is een notariële akte verplicht, zoals een testament. Andere voorbeelden van notariële akten zijn:

  • Samenlevingscontracten
  • Hypotheekakten
  • Levenstestamenten
  • Verklaringen van erfrecht