Wat is partnervrijstelling?

 Als partner voor de erfbelasting kunt u gebruikmaken van de partnervrijstelling. Dit betekent dat u pas erfbelasting betaalt als de waarde van uw erfenis hoger is dan het bedrag van de vrijstelling. In 2020 bedraagt de partnervrijstelling 661.328 euro.

U bent partner voor de erfbelasting als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Wanneer u enkel samenwoont, ziet de erfbelasting u als partner wanneer u zes maanden of langer een notarieel samenlevingscontract heeft.