Vrijstelling erfbelasting

Vrijstelling erfbelasting Erfgenamen die een nalatenschap erven, moeten erfbelasting betalen. Het tarief van de erfbelasting wordt mede bepaald door de relatie die de erfgenaam met de overledene had. Daarnaast is er een vrijstelling voor de erfbelasting. Een erfgenaam betaalt alleen erfbelasting als de waarde van de nalatenschap boven het bedrag van de vrijstelling is. Ook…

Lees verder

Wat zijn schenkingsrechten?

Wat zijn schenkingsrechten? Schenkingsrechten of schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Hoeveel belasting betaald moet worden hangt af van de waarde van de schenking en de relatie tussen schenker en ontvanger. Net als bij erfbelasting, zijn er bij schenkingsrechten vrijstellingen waarover geen belasting betaald hoeft te worden. U betaalt belasting over de…

Lees verder

Successierechten tarieven

Successierechten tarieven Moet u successierechten betalen en wilt u weten wat de tarieven zijn? De tarieven voor successierechten, oftewel erfbelasting, worden jaarlijks aangepast. Dit tarief hangt af van de hoogte van de erfenis en de relatie met de overledene. De Belastingdienst heeft alle successierecht-tarieven voor 2021 overzichtelijk in een tabel gezet: Bron: Belastingdienst.nl NB: de…

Lees verder

Successierechten berekenen

Successierechten berekenen Sinds 2010 moet u erfbelasting betalen als u een erfenis ontvangt. Voorheen noemde men dit successierechten. Hoeveel successierechten u moet betalen hangt af van de hoogte van de erfenis en uw relatie met de overledene. Wilt u uw successierechten berekenen? Dan moet u alle bezittingen en schulden van de overledene bij elkaar optellen…

Lees verder

Wat zijn successierechten?

Wat zijn successierechten? Successierecht, tegenwoordig beter bekend als erfrechtbelasting, is de belasting die u als erfgenaam betaalt over een ontvangen erfenis. Hoeveel successierechten u moet betalen is afhankelijk van verschillende factoren. Zo wordt het bedrag onder meer bepaald door de relatie die u had met de overledene. Er zijn namelijk vrijstellingen waarover geen belasting betaald…

Lees verder

Hoe bespaar ik erfbelasting?

Hoe bespaar ik erfbelasting? Erfgenamen die uw nalatenschap erven, moeten erfbelasting betalen. Zie Wat is erfbelasting? Door nu al na te denken over laten, door het opstellen van een goed testament, kan kunt u uw nabestaanden veel erfbelasting besparen. In ons blog Erfbelasting berekenen: hier moet u op letten, geven we enkele tips om te…

Lees verder

Wie wordt bedoeld met “eigen kind” voor de erfbelasting?

Wie wordt bedoeld met ‘eigen kind’ voor de erfbelasting?  Naast uw eigen kinderen worden de volgende personen voor de erfbelasting gezien als eigen kind: De kinderen van uw partner (uit een huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel samenlevingscontract) Kinderen die u wettelijk heeft erkend Uw adoptiekinderen Meer weten wet- en regelgeving rondom erfbelasting? Lees ons blog:…

Lees verder

Wat is partnervrijstelling?

Wat is partnervrijstelling?  Als partner voor de erfbelasting kunt u gebruikmaken van de partnervrijstelling. Dit betekent dat u pas erfbelasting betaalt als de waarde van uw erfenis hoger is dan het bedrag van de vrijstelling. In 2020 bedraagt de partnervrijstelling 661.328 euro. U bent partner voor de erfbelasting als u gehuwd bent of een geregistreerd…

Lees verder