Wie zijn mijn erfgenamen?

Erfgenamen zijn de personen aan wie u uw erfenis nalaat.

Volgens de wet zijn er vier groepen erfgenamen, die in volgorde worden opgeroepen:

  • Echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen
  • Ouders, broers en zussen
  • Grootouders
  • Overgrootouders

Is er een partner en kinderen (groep 1) dan erven zij. Niemand in die groep? Dan wordt er gekeken naar de tweede groep, enzovoorts.

In ons blog Wat erven de erven? Vindt u meer informatie over erfgenamen en waar zij recht op hebben.