Help: gescheiden. Hoe zit het nu financieel?

Als je gescheiden bent en je hebt samen kinderen, dan zal er altijd een lijntje blijven tussen jou en je ex-partner. Je moet afspraken met elkaar maken en vaak betaalt een van de partners (kinder) alimentatie. Daar krijgen wij van Erfrechtplan nogal eens vragen over, zeker in combinatie met een erfenis. Want stel: je komt…

Lees verder

Erfechtplan Nieuwsbrief 1 – 2019

Aangenaam, wij zijn Erfrechtplan heeft u er wel eens over nagedacht wat de financiële gevolgen zijn wanneer u of uw partner komt te overlijden? Uw erfrechtzaken goed organiseren is voor u, uw nabestaande en uw familie van groot belang. Met deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de belangrijkste veranderingen in de wet- en…

Lees verder

Samenwonen? Regel meteen ook de erfenis

Samenwoners die niets hebben geregeld kunnen voor nare verrassingen komen te staan wanneer hun partner overlijdt. De nalatenschap gaat dan volledig naar de familie. Robert van Eekhout (30) en Tesse Kok (29) gaan binnenkort naar de notaris. Bijna twee jaar nadat ze een huis kochten en bijna tien jaar na het begin van hun relatie…

Lees verder

Notariële akten moeilijk te lezen

U bent niet de enige die notariële akten moeilijk te lezen vindt. Sterker nog, uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat deze aktes één van de onbegrijpelijkste documenten op Nederlands taalgebied zijn. De taaldeskundigen onderzochten 42 notariële aktes van 21 geldverstrekkers. De conclusie: de teksten staan bol van jargon en juridische termen, evenals onnodige…

Lees verder

Fijn dat het nu allemaal geregeld is

Peter en Ellen uit Utrecht zijn allebei boven de 60 jaar en hebben twee kinderen en drie kleinkinderen. Net als veel leeftijdsgenoten hebben ze geen testament. ‘Hoewel we regelmatig in de media lezen dat je zonder testament een risico loopt, hebben we nooit de stap naar een notaris gezet.’ Onlangs bezocht het echtpaar een lezing…

Lees verder

Notaris Femmy Smink: Wij verlagen de drempel

Notaris Femmy Smink wil dat haar branche het stoffige imago van zich afschudt en laat zien benaderbaar te zijn. Het inloopspreekuur van Notariskantoor Ellemers in Sneek loopt als een trein. En ook de samenwerking met Erfrechtplan ziet ze als een manier om een andere doelgroep te bereiken. ‘Ik wil dat mensen weten wat er mogelijk…

Lees verder
Levenstestament-erfrechtplan

Schenken met de warme hand

Wie erft, betaalt erfbelasting. Hoeveel hangt af van de relatie, want een deel van de nalatenschap blijft buiten schot van de Belastingdienst. Een kind hoeft over de eerste 20.371 euro geen erfbelasting af te dragen, terwijl de partner voor 643.194 euro is vrijgesteld. Een schenking terwijl je nog in leven bent, geeft jou als toekomstige…

Lees verder

Testament: Frans en Angela aan het woord

‘Ik heb al sinds jaar en dag een testament, dus bij mij zit het wel goed’! Wie die gedachte heeft, kan wel eens van een koude kermis thuiskomen. De wetgeving is aan verandering onderhevig, net zoals uw persoonlijke situatie. Daarom is het belangrijk om eens in de zoveel jaar te (laten) controleren of uw testament…

Lees verder