Nalaten aan een organisatie of goed doel

Een professor aan de Universiteit Utrecht liet onlangs meer dan een miljoen euro na aan het Utrechts Universiteitsfonds. De hoogleraar benoemde het fonds tot zijn enige erfgenaam en wilde met zijn nalatenschap studenten helpen die buiten hun schuld om in de financiële of emotionele problemen waren gekomen.

Lees verder

Wat is een legaat?

Wilt u uw vermogen aan iemand nalaten? Dan zijn er verschillende manieren waarop u dat kunt doen. Zo kunt u bijvoorbeeld in een testament een erfgenaam benoemen. Maar wist u dat u in uw testament ook een legaat kunt vaststellen? Hiermee stelt u een bepaald geldbedrag of bepaalde bezittingen veilig voor een dierbare of een goed doel.

Lees verder

Noodtestament

Het aantal afgesloten testamenten is de afgelopen jaren flink gestegen. Met name de laatste maanden is een stijging te zien. Een van de oorzaken is de coronacrisis. ‘Corona heeft mensen aan het denken gezet’, legt Alex van IJsseldijk van Erfrechtplan uit. ‘We zijn ons er meer van bewust hoe kwetsbaar we zijn.

Lees verder

Blijft een oud testament altijd geldig?

Stel, u heeft jaren geleden met uw ex-partner een testament op laten stellen. In dit testament hebben jullie de verdeling van de nalatenschap onderling geregeld. Kan bij een eventuele echtscheiding dan voorkomen worden dat de nalatenschap bij overlijden naar de ex-partner gaat? Met andere woorden: blijft een oud testament altijd geldig?

Lees verder

Herroepen testament blijft geheim

Steeds vaker vechten erfgenamen het testament van een familielid aan. De reden? Het familielid zou niet meer wilsbekwaam zijn. Helaas voor de erfgenamen kan er geen beroep gedaan worden op een eerder herroepen testament. Een (herroepen) testament blijft namelijk altijd geheim.

Lees verder

Bijzondere voorwaarden in een testament

Stel, uw dochter erft het grootste deel van uw nalatenschap en u wilt graag dat zij het geld goed besteedt. Bijvoorbeeld aan de verduurzaming van haar huis. U bent er alleen niet zeker van dat zij dit ook daadwerkelijk zal doen. Kunt u er dan voor kiezen om bijzondere voorwaarden in uw testament vast te leggen?

Lees verder

Sneller je geld na een erfenis

Het ontvangen van een erfenis kan, ondanks het verdriet, een welkome financiële meevaller zijn. Toch is het voor een erfgenaam slim om niet meteen grote uitgaven te doen. In veel gevallen kan het namelijk jaren duren voordat het geld van een erfenis daadwerkelijk op je rekening staat.

Lees verder

Overwaarde huis meenemen in eigen bijdrage verpleeghuiszorg

De overwaarde van een huis moet meteen worden meegenomen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg. Dat is de uitkomst van het onderzoek ‘Betere risicospreiding van eigen bijdragen in de verpleeghuiszorg’ van het Centraal Planbureau (CPB) en Netspar, een landelijke organisatie voor onderzoek naar pensioen en leeftijd. Door de overwaarde mee te nemen kan de overheid de financiële gevolgen van de eigen bijdragen beperken zonder dat het geld kost.

Lees verder