Hulp bij testament opstellen - erfrecht.nl

Erfenis ontvangen? Denk aan uw uitkering en toeslagen

Voor veel mensen is een erfenis een welkome financiële meevaller. Toch is, zeker wanneer iemand krap bij kas zit, waakzaamheid geboden. Een erfenis kan namelijk grote gevolgen hebben voor een bijstandsuitkering en voor de huur- en zorgtoeslagen. Erfrechtplan legt uit. Een erfenis en bijstand Wanneer iemand een uitkering vanuit de Participatiewet ontvangt, oftewel een bijstandsuitkering,…

Lees verder
zelf een testament opstellen

Erfenis de oorzaak van grote vermogenskloven?

Nederland vergrijst. Hierdoor zal het aantal sterfgevallen en het aantal erfenissen de komende jaren fors toenemen. Bij veel van die erfenissen gaat het om de nalatenschap van ouders aan kinderen. Volgens critici zullen deze erfenissen voor grote vermogenskloven onder de jongere generatie(s) zorgen. Niet iedereen erft immers geld. Maar is dit ook zo? Zijn erfenissen…

Lees verder
Afspraak inplannen

Testament nu ook digitaal op te vragen

Een testament dat in Nederland is opgesteld, staat geregistreerd in het Centraal Testamenten Register (CTR). Bent u een testament kwijt of wilt u weten of uw dierbare een testament heeft opgesteld, dan kunt bij het CTR nagaan of er een testament bestaat. Voorheen kon dit alleen schriftelijk, maar sinds kort kunt u ook online een…

Lees verder
Hulp bij testament opstellen - erfrecht.nl

Voorkom misbruik bij een levenstestament

Steeds meer Nederlanders hebben een levenstestament. En dat is maar goed ook. Met deze notariële akte legt u vast wie uw belangen mag behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Veel financiële en ethische problemen kunnen hiermee voorkomen worden. Maar hoe voorkomt u dat de persoon die u aanwijst als gevolmachtigde misbruik maakt van…

Lees verder
Hulp bij testament opstellen - erfrecht.nl

‘Geld besparen is niet altijd mogelijk’

Bij Erfrechtplan merken we dat veel mensen geïnteresseerd zijn in het besparen van belasting. Logisch, niemand wil onnodig veel geld uitgeven. Met een testament kan veel erfbelasting bespaard worden. Lees meer op onze site. Wanneer iemand een erfenis ontvangt, moet hij of zij hoogstwaarschijnlijk erfbelasting betalen. Hoeveel belasting afgedragen moet worden, is afhankelijk van de…

Lees verder