Hulp bij testament opstellen - erfrecht.nl

Voorkom misbruik bij een levenstestament

Steeds meer Nederlanders hebben een levenstestament. En dat is maar goed ook. Met deze notariële akte legt u vast wie uw belangen mag behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Veel financiële en ethische problemen kunnen hiermee voorkomen worden. Maar hoe voorkomt u dat de persoon die u aanwijst als gevolmachtigde misbruik maakt van…

Lees verder
Hulp bij testament opstellen - erfrecht.nl

‘Geld besparen is niet altijd mogelijk’

Bij Erfrechtplan merken we dat veel mensen geïnteresseerd zijn in het besparen van belasting. Logisch, niemand wil onnodig veel geld uitgeven. Met een testament kan veel erfbelasting bespaard worden. Lees meer op onze site. Wanneer iemand een erfenis ontvangt, moet hij of zij hoogstwaarschijnlijk erfbelasting betalen. Hoeveel belasting afgedragen moet worden, is afhankelijk van de…

Lees verder

Wat is een verklaring van erfrecht?

Wie denkt dat een testament voldoende is om aan te tonen wie de erfgenamen van een overleden persoon zijn, heeft het mis. In veel gevallen is ook een verklaring van erfrecht nodig. Onder andere de bank en de Belastingdienst kunnen vragen om zo’n verklaring. Maar wat is een verklaring van erfrecht nou eigenlijk? Wat is…

Lees verder
Aanverwanten

Erfrechtplan: de nummer één in erfrechtplanning

Erfrechtplan is al jaren de nummer één erfrechtspecialist van Nederland. Zo worden er via Erfrechtplan jaarlijks de meeste testamenten afgesloten. Een interview met directeur Alex van IJsseldijk. Best bezochte (online) lezingen Erfrechtplan maakt de drempel naar de notaris lager. Dit doet het onder meer door het geven van gratis lezingen over erfrechtplanning. En daar is…

Lees verder
Levenstestament-erfrechtplan

Het belang van een levenstestament

Naast het regelen van een testament hebben Nederlanders de mogelijkheid om een levenstestament op te stellen. In dit document wordt vastgelegd wie uw belangen mag behartigen wanneer u dat zelf niet meer kunt. Deze gevolmachtigde mag beslissingen nemen op het gebied van bijvoorbeeld financiën of medicatie. En dat een levenstestament van groot belang is, blijkt…

Lees verder
Afspraak inplannen

Wie heeft inzage in mijn testament?

In een testament bepaalt de erflater zelf wat er na het overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. De inhoud van een testament is hoogstpersoonlijk. Toch kunnen belanghebbenden bij het Centraal Testamenten Register (CTR), nagaan of er een testament is opgesteld. Hoe zit dat precies? Is een testament strikt geheim of hebben belanghebbenden recht…

Lees verder