Wat houdt een legitieme portie in?

 De legitieme portie is het deel van de erfenis waar kinderen aanspraak op kunnen maken als ze onterfd zijn. Een kind kan dus nooit helemaal onterfd worden. Er blijft altijd een legitieme portie over. Het kind moet binnen vijf jaar na overlijden van de ouder een beroep doen op zijn of haar legitieme portie. Bij het overlijden van het onterfde kind, verschuift het recht op de legitieme portie naar het kleinkind.

De legitieme portie bestaat, anders dan een kindsdeel altijd uit een geldbedrag. De hoogte van de legitieme portie is de helft van de erfenis die een kind gehad zou hebben als het niet onterfd zou zijn.