Wat is een zuivere aanvaarding van een erfenis?

 Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen.  Wanneer iemand een erfenis zuiver aanvaardt, aanvaardt hij de erfenis en is hij of zij, samen met de andere erfgenamen, ook aansprakelijk voor eventuele schulden die bij de erfenis zitten.

Wil iemand niet verantwoordelijk zijn voor de schulden, dan kan hij of zij de erfenis beneficiair aanvaarden. Lees meer over de voor- en nadelen van het beneficiair aanvaarden in ons blog: Wat is het beneficiair aanvaarden van een erfenis?