Vrijstelling erfbelasting

Erfgenamen die een nalatenschap erven, moeten erfbelasting betalen. Het tarief van de erfbelasting wordt mede bepaald door de relatie die de erfgenaam met de overledene had. Daarnaast is er een vrijstelling voor de erfbelasting. Een erfgenaam betaalt alleen erfbelasting als de waarde van de nalatenschap boven het bedrag van de vrijstelling is.

Ook de hoogte vrijstelling hangt af van de relatie tussen erfgenaam en erflater en wordt jaarlijks aangepast. In onderstaande tabel leest u welke vrijstelling erfbelasting voor u geldt in 2021:

Vrijstelling erfbelasting 2021

Bron: Belastingdienst.nl

NB: de tarieven worden jaarlijks aangepast