Wat zijn de tarieven en vrijstellingen voor de erfbelasting?

 Het tarief van de erfbelasting wordt mede bepaald door de relatie die de erfgenaam met de overledene had. Daarnaast worden de tarieven jaarlijks aangepast. In onderstaande tabel leest u welk tarief voor u geldt in 2020.

Tarief erfbelasting 2020

Waarde erfenis Partner
(Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking
 
Kleinkinderen en
verdere afstammelingen
 
Overige erfgenamen
zoals een broer, zus of ouders
 
€ 0 – € 126.723 10 % 18% 30%
€ 126.724 en meer 20% 36% 40%