Wat wordt bedoeld met ANBI-status?

Sommige stichtingen en verenigingen in Nederland hebben een ANBI-status. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst geeft een ANBI-status af wanneer stichtingen met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut. Denk aan goede doelen of culturele verenigingen.

Schenkingen en nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bovendien geldt voor donateurs een fiscale giftenaftrek bij de inkomstenbelasting. Lees hier meer over schenk- en erfbelasting