Wat is hoofdelijk aansprakelijk?

 Wanneer iemand hoofdelijk aansprakelijk is, kan hij of zij gedwongen worden om een verplichting na te komen. Komt iemand zijn hoofdelijke aansprakelijkheid niet na, dan zal hij of zij de gevolgen moeten dragen.

In het erfrecht is de testamentair executeur bijvoorbeeld hoofdelijk aansprakelijk voor de aangifte van de erfbelasting.