Kan ik een kind 100% onterven?

In de wet is bepaald dat uw kind uw erfgenaam is. Wilt u van de wet afwijken, dan heeft u een testament nodig. Hierin bepaalt u zelf wie aanspraak maakt op uw erfenis. Wanneer u niet wilt dat uw kind uw erfenis ontvangt, kunt u hem of haar onterven. U kunt uw kind echter nooit voor 100% onterven. Dit komt omdat een kind altijd aanspraak kan maken op de legitieme portie. Dat is de helft van het deel waar uw kind normaal gesproken ontvangt. Een testament heeft geen invloed op de legitieme portie.

De legitieme portie kan wel uitgesteld worden. Wanneer u uw partner tot erfgenaam benoemt, heeft uw kind pas recht op de legitieme portie als uw partner is overleden.

Onterven kind

Uw kind is automatisch uw erfgenaam. Dit is bij wet geregeld. Wilt u dit graag anders zien? Dan moet u dit regelen met een testament. Hierin geeft u zelf aan wie recht heeft op uw nalatenschap en heeft u de mogelijkheid tot het onterven van uw kind.

Het onterven van uw kind kan nooit helemaal. Hij of zij heeft namelijk altijd recht op de legitieme portie. Dit is het deel van de erfenis waar kinderen aanspraak op kunnen maken als ze onterfd zijn. In de wet is bepaald dat dit de helft is van wat het kind had geërfd zonder testament. Overlijdt een onterfd kind, dan gaat de legitieme portie naar zijn of haar kinderen.