Wat zijn successierechten?

Successierecht, tegenwoordig beter bekend als erfrechtbelasting, is de belasting die u als erfgenaam betaalt over een ontvangen erfenis. Hoeveel successierechten u moet betalen is afhankelijk van verschillende factoren. Zo wordt het bedrag onder meer bepaald door de relatie die u had met de overledene. Er zijn namelijk vrijstellingen waarover geen belasting betaald hoeft te worden. De relatie tussen erfgenaam en erflater bepaalt de hoogte van de vrijstelling.

U bent verplicht om successierechten over een ontvangen erfenis te betalen. Lees voor meer uitleg: ‘Wat zijn successierechten’ en ‘Successierechten berekenen’.