Wat doet een curator?

Een curator regelt alle persoonlijke en financiële zaken van iemand die dat zelf niet kan of mag. Een persoon van 18 jaar of ouder, die niet handelingsbekwaam is wordt door de kantonrechter onder curatele geplaatst.

Een curator mag de wilsonbekwame niet vertegenwoordigen als het gaat om ee hoogstpersoonlijke rechtshandeling. Met andere woorden: de curator mag niet beslissen over een rechtshandeling waar het om de mening van de wilsonbekwame gaat. De curator mag dus geen testament opstellen.

De curator moet verantwoording afleggen over de keuzes die hij of zij maakt op het gebied van geld en bezittingen en de keuzes die worden gemaakt binnen de zorg, verpleging, behandeling en begeleiding.