Wat doet een medisch gevolmachtigde

 De persoon die u in uw levenstestament heeft aangewezen als medisch gevolmachtigde, mag uw medische belangen behartigen als u dat zelf niet meer kan. Deze persoon mag bijvoorbeeld medische informatie over u verstrekken of beslissingen nemen over een medische behandeling.

Zie ook: wat is een levenstestament?