Wat is een levenstestament?

 Een levenstestament, of een testament bij leven, is een document waarin staat wie uw belangen mag behartigen als u dat zelf niet meer kunt. Dit wordt, net als een gewoon testament, door de notaris opgesteld. Dit betekent dat instanties de door u aangewezen persoon moeten erkennen als volmacht.

In uw levenstestament mag u 1 of meerdere personen als uw volmacht aanwijzen. Zij beslissen dan over zaken als financiën of medicatie. Als er geen levenstestament is opgesteld, beslist de rechter wie er namens u mag handelen.

Zie ook: Wat is een testament