Wat is een akte en wanneer heb ik het nodig?

Een akte is een overeenkomst of schriftelijke verklaring. Een testament is alleen rechtsgeldig als deze als notariële akte is opgemaakt. Dat wil zeggen: als het document is gepasseerd bij de notaris en door hem of haar is ondertekend. Een akte is dus een officieel bewijsstuk en is nodig als bewijsvoering. Naast een testament zijn een verklaring van erfrecht, een levenstestament en een volmacht ook notariële aktes.