Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte die na iemands overlijden wordt afgegeven. Hierin staat onder meer wie is overleden, met wie hij of zij gehuwd was, of er kinderen zijn, of er sprake is van een testament en wie de erfgenamen zijn. De verklaring is een bewijs dat de erfgenamen over de nalatenschap mag beschikken. Een verklaring van erfrecht is niet wettelijk verplicht. Toch is het noodzakelijk om toegang te krijgen tot bankrekeningen en om documenten te tekenen.

Een verklaring van erfrecht wordt altijd door de notaris opgemaakt.